PROJECT MANAGER

Partner: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ms Staša Mesec, stasa.mesec@gov.si

Tel. +386 1 400 3362

FINANCIAL MANAGER OF THE PROJECT

Partner: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ms Olga Abram, olga.abram@gov.si

Tel. +386 5 7318 531

COMMUNICATION MANAGER OF THE PROJECT

Partner: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ms Ines Grenc, ines.grenc@gov.si

Tel. +386 1 400 35965